Εορταστική εκδήλωση προς τιμή του πολιούχου Αγίου Γεωργίου

Παρασκευή, 29/4/2011 - 03:00
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας
0 stars

Δημιουργός:
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας

Δικαιώματα:
Δήμος Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Εορταστική εκδήλωση προς τιμή των 12 Αποστόλων

Τρίτη, 30/6/2009 - 03:00
Πλατεία Λαού - Άνω Ελευσίνα
0 stars

Δημιουργός:
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας/Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας

Δικαιώματα:
Δήμος Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Εορταστική εκδήλωση προς τιμή του πολιούχου Αγίου Γεωργίου

Παρασκευή, 23/4/2010 - 03:00
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας
0 stars

Δημιουργός:
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας

Δικαιώματα:
Δήμος Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Εορταστική εκδήλωση προς τιμή του πολιούχου Αγίου Γεωργίου

Παρασκευή, 23/4/2010 - 03:00
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας
0 stars

Δημιουργός:
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας

Δικαιώματα:
Δήμος Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Εορταστική εκδήλωση προς τιμή του πολιούχου Αγίου Γεωργίου

Παρασκευή, 23/4/2010 - 03:00
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας
0 stars

Δημιουργός:
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας

Δικαιώματα:
Δήμος Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Εορταστική εκδήλωση προς τιμή των 12 Αποστόλων

Δευτέρα, 30/6/2008 - 03:00
Πλατεία Λαού - Άνω Ελευσίνα
0 stars

Δημιουργός:
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας/Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας

Δικαιώματα:
Δήμος Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Εορταστική εκδήλωση προς τιμή του πολιούχου Αγίου Γεωργίου

Παρασκευή, 29/4/2011 - 03:00
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας
0 stars

Δημιουργός:
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Εορταστική εκδήλωση προς τιμή του πολιούχου Αγίου Γεωργίου (pocket size)

Παρασκευή, 23/4/2010 - 03:00
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας
0 stars

Δημιουργός:
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας

Δικαιώματα:
Δήμος Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα